Podle studie jsou vegetariánští psi zdravější než ostatní

Každý ví, že pes je masožravé zvíře. Tuto jistotu však poněkud zpochybnila univerzita ve Winchesteru v Anglii. Studie, která tam byla provedena, skutečně dokazuje, že vegetariánská strava by byla pro psy přínosnější než „klasická“ strava založená na mase. V každém případě by vegetariánská strava dokázala snížit četnost zdravotních problémů u psů. To je i případ mužů. Několik vědeckých studií skutečně ukazuje, že vegetariánská strava by byla pro naše zdraví lepší. Musíme však přiznat, že pokud jde o psy, můžeme být zpočátku trochu skeptičtější.

Studie provedená na 2 536 psech

zvědavý pes čichající zeleninu na stole
© nikkimeel – iStock

Tato studie byla provedena na ne méně než 2 536 psech. Jsou to evidentně jejich majitelé, kteří byli dotazováni prostřednictvím dotazníku. Otázky směřovaly na jídlo a zdravotní stav jejich čtyřnohých kamarádů. Tato studie, která se provádí po dobu jednoho roku, bere v úvahu zejména návštěvy veterináře a možnou léčbu drogami. Z panelu psů bylo 13 % exkluzivních vegetariánů oproti 87 % psů krmených masem. V této druhé kategorii asi třetina jedla syrové maso. Jak jste pochopili, výzkumníci se snažili dát do souvislosti stravu a frekvenci návštěv veterináře a výsledek je jasný…

Méně časté návštěvy veterináře

jack russell s brokolicí na nohou
© Kira Yan – iStock

Pejsci, kteří jedí výhradně rostlinné produkty, by veterináře navštěvovali méně často než ti, kteří jedí maso. Mezi panelem 2536 psů měla v průběhu roku zdravotní problémy téměř polovina (49 %) krmených tzv. klasickou stravou založenou na vařeném mase. Co se týče vegetariánských psů, pouze 36 % z nich muselo navštívit veterináře nebo brát léky. U našich vegetariánských pejsků je proto mnohem menší pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů než u psů, kteří jedí vařené maso.

Navíc v kategorii psů, kteří jedí maso, byli zdravější i ti krmení syrovým masem. Je však známo, že tato dieta způsobuje určité problémy s věkem. Ve studii je skutečně uvedeno: „Významné důkazy ukazují, že diety založené na syrovém mase často způsobují dietní rizika, nutriční nedostatky nebo nerovnováhu a nemoci.“ Podle vědců by tedy výsledky získané v této studii byly spojeny s poměrně nízkým věkem psů. Závěrem tvrdí, že „Dosavadní shromážděné údaje ukazují, že nejzdravější a nejméně nebezpečné krmivo pro psy je vegetariánská strava.“

Myslíte si, že by váš pejsek jedl brokolici?

Jak nejlépe socializovat svého psa?

Psí bouda za cenu pařížského ateliéru